Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 05.10.2018

Rekisterinpitäjä
Rekisterin rekisterinpitäjä on:
Central Line Entertainment Oy
Aleksis Kiven katu 19 b LT 2
00510 Helsinki, Finland

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava
Jaana Ekman
info@centralline.fi
puh. +358 40 569 1550

Rekisterin nimi
Central Line Entertainment Oy:n asiakas- ja henkilörekisteri

Asiakas- ja henkilörekisterin tietosisältö
Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
Yrityksen tiedot

 • nimi
 • osoite
 • LY-tunnus
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • laskutustiedot
 • asiakkaan toimiala

Yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot

 • nimi
 • titteli
 • puhelin
 • sähköposti

Henkilörekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • osoite
 • sähköposti
 • henkilötunnus
 • tilinumero
 • veroprosentti palkanmaksua varten
 • sosiaaliturvanmaksun alaisuus vai ei
 • eläkemaksu: TYEL/YEL/ei eläkemaksua

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on henkilötietolain sallimin tavoin yhteydenpito asiakkaisiin tapahtumien järjestämisen, asiakassopimuksen teon, laskutuksen, palkanmaksun ja taloushallinnon mahdollistamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tarjouspyynnön lähettämisen tai tilauksen yhteydessä, sekä asiakassuhteen aikana sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Procountor-taloushallinon ohjelma
 • Artisti maksaa -tuotanto-ohjelma

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet
Verkkossivustomme käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin
Verkkosivustollamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten LinkedInin, Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Central Line Entertainmentin hallittavissa.

Analytiikka
Käytämme verkkosivustollamme kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnämme työkalun keräämiä tietoja verkkopalvelumme kehittämiseen.

Rekisterin suojaus
Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriin kerättyjä henkilötietoja kaksi vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän päätoimipisteessä osoitteessa Aleksis Kiven katu 19 b LT 2, 00510 Helsinki. Tietojen luovutuksen yhteydessä henkilöllisyys on todistettava.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (ns. oikeus tulla unohdetuksi). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja ne on allekirjoitettava. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).